Regulamentul Ofìcial al Campaniei Promotionale modificat prin Actul aditional nr.2

Act aditional

Nr. 2 /18.11.2019

La Regulamentul Ofìcial al campaniei promotionale pentru prelungirea campaniei

‘’Bauturi de sarbatoare cu premii  exceptionale!’’ pana pe data de 1 mai 2020.

Premiile campaniei pot fi revendicate pana la data de 1 iunie 2020.

 

Organizatorul campaniei promotionale ,,Bauturi de sarbatoare cu premii exceptionale!” (in cele ce urmeaza „Campania”) , Perfect Elma Distribution SRL (in cele ce urmeaza”Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in STR. Cotesti, nr.116, Focșani, Jud.Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J39/522/2013, C.U.I. RO 32266974, cont RO87PIRB4100761206001000, deschis la Piraeus Bank, reprezentata de Dna Fenesiu Laura, in calitate de Administrator

a decis prelungirea promotiei sus numite pana la data de 1mai 2020 si modificarea in consecinta a regulamentului campaniei, astfel:

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE va avea urmatorul continut:

 “Campania va începe la data de 1 noiembrie 2018, ora 00:00 si va dura pana la data de 1mai 2020, orele 23:59 inclusiv, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial. Premiile campaniei pot fi revendicate de la data de 2 noiembrie 2018, ora 00:00 pana la data de 1 iunie 2020, orele 17, inclusiv.”

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR va avea urmatorul continut:

“Validarea unui premiu al prezentei campanii se face pe baza capacului castigator.

Posesorul unui capac castigator trebuie sa sune la telefonul 0237 221700 (tarif normal), inscris pe eticheta promotionala a produselor participante, intre orele  9 si 17, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pe intreaga durata a Campaniei, revendicandu-si astfel premiul. Cu aceasta ocazie va avea loc o pre-validare telefonica. Operatorul care va raspunde la telefon ii va cere date de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu, numar de telefon mobil) instruindu-l in ce mod va intra in posesia premiului castigat dupa validarea capacului castigator si a conditiilor de participare.

Acordarea premiilor se va face pe baza capacurilor castigatoare validate la data si la sediul distribuitorului indicat de operatorul ce raspunde la telefon.

Validarea premiilor se va face de catre un reprezentant oficial al Perfect Elma Distribution SRL.

In cazul cazul acordarii premiilor in bani sau ATV-uri, la premiere se va intocmi un proces verbal de predare-primire in doua exemplare, dintre care unul va ramane la reprezentantul Perfect Elma Distribution, iar celalalt i se va inmana consumatorului castigator.

Premiile constand in ATV-uri nu pot fi preschimbate in bani, iar premiile in bani nu pot fi preschimbate in bunuri. Premiile in bani vor fi oferite in lei dupa validarea capacului castigator.

Premiile in bunuri nu pot fi preschimbate in bani sau alte bunuri. Premiile in ATV-uri pot suferi modificari in privinta modelului si a culorii fata de imaginea sugerata ca prezentare pe etichetele promotionale.

Premiile se vor acorda in maxim 60 zile de la data validarii acestora. Posesorul unui capac castigator trebuie sa faca adovada ca are peste 18 ani impliniti pana la data inceperii promotiei. Premiile pot fi revendicate pana, cel tarziu, pe data de 1 iunie 2020, orele 17. Capacele castigatoare isi pierd valabilitatea dupa aceasta data nemaiputand fi validate.

Pierd dreptul de revendicare ulterioara a premiului participantii care:

– nu pot fi contactati de catre Organizator, din culpa ori neglijenta castigatorului, in termenul de 10 zile lucratoare de la data pre-validarii telefonice;

– nu se prezinta la data si locul de premiere comunicate de operator pentru predarea premiului fara a anunta in prealabil Organizatorul;

– refuza premiul castigat.

Dupa incheierea operatiunilor de validare (ale capacului, in urma verificarii autenticitatii sale, si ale castigatorului) castigatorul va preda reprezentantului Organizatorului capacul castigator pe baza de proces verbal de predare primire, semnat de ambele parti precum si o copie a CI/buletinului, strict pentru predarea premiului. Premiile nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda ramanand in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive sau nu mai detine capacul cu mesajul castigator sau acesta nu este autentic in urma verificarilor efectuate de Organizator acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.”

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE va avea urmatorul continut:

“Organizatorul Campaniei nu va purta nicio raspundere derivand din vreo neintelegere si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra capacelor cu mesaje castigatoare. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte situatii care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate inconsiderare numai capacele promotionale autentice, care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru capace de la alte produse decat ambalajele participante, Organizatorul este exonerat de orice raspundere.

Organizatorii  Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru achizitionarea de produse participante inainte de 1 noiembrie 2018 si/sau dupa 1mai 2020, in acest caz Organizatorul neavand obligatia de a acorda premiile revendicale in afara perioadei de revendicare a premiilor (2 noiembrie 2018-1 iunie 2020). “

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL va avea urmatorul continut:

“Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament si al prezentului act additional de prelungire a promotiei . Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.perfectelma.ro incepand din data de 1 noiembrie 2018, acesta fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si prin apel la infoline 0237 221700 (numar cu tarif normal), intre 9:00 – 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la adresa: Perfect Elma Distribution SRL Focsani, str. Dionysos nr 1, Focsani, Jud Vrancea, cod postal 620070, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale, cu informarea prealabila a publicului pe site-ul www.perfectelma.ro.

Prezentul act aditional de prelungire a promotiei sus numite va fi publicat de asemenea pe site-ul www.perfectelma.ro., acesta fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si prin apel la infoline 0237 221700 (numar cu tarif normal), intre 9:00 – 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la adresa: Perfect Elma Distribution SRL Focsani, str. Dionysos nr 1, Focsani, Jud Vrancea, cod postal 620070, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale.

Tehnoredactat astazi, data autentificarii, la Biroul individual notarial Haret Catalin Mihail, cu sediul in mun. Focsani, str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, ap. 41, jud. Vrancea, intr-un exemplar original, care va ramane in arhiva Biroului notarial, si cinci duplicate, din care din care unul ramane in arhiva Biroului notarial si patru duplicate se inmaneaza declarantului, Perfect Elma Distribution SRL Focsani.”

 1. PERFECT ELMA DISTRIBUTION SRL Focsani

prin Administrator,

Fenesiu Laura,

S.S

‘’

Act aditional

Nr. 1 /8.08.2019

La Regulamentul Ofìcial al Campaniei Promotionale

‘’Bauturi de sarbatoare cu premii  exceptionale!’’2018-2019

pentru prelungirea promotiei pana la data de 31 decembrie 2019

 

Organizatorul campaniei promotionale ,,Bauturi de sarbatoare cu premii exceptionale!” (in cele ce urmeaza „Campania”) , Perfect Elma Distribution SRL (in cele ce urmeaza”Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in STR. Cotesti, nr.126, Focșani, Jud.Vrancea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J39/522/2013, C.U.I. RO 32266974, cont RO87PIRB4100761206001000, deschis la Piraeus Bank, reprezentata de Dna Fenesiu Laura, in calitate de Administrator,

a decis prelungirea promotiei sus numite pana la data de 31 decembrie 2019 si modificarea in consecinta a regulamentului campaniei, astfel:

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE va avea urmatorul continut:

 “Campania va începe la data de 1 noiembrie 2018, ora 00:00 si va dura pana la data de 31 decembrie 2019, orele 23:59 inclusiv, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial. Premiile campaniei pot fi revendicate de la data de 2 noiembrie 2018, ora 00:00 pana la data de 3 februarie 2020, orele 17, inclusiv.”

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR va avea urmatorul continut:

“Validarea unui premiu al prezentei campanii se face pe baza capacului castigator.

Posesorul unui capac castigator trebuie sa sune la telefonul 0237 221700 (tarif normal), inscris pe eticheta promotionala a produselor participante, intre orele  9 si 17, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pe intreaga durata a Campaniei, revendicandu-si astfel premiul. Cu aceasta ocazie va avea loc o pre-validare telefonica. Operatorul care va raspunde la telefon ii va cere date de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu, numar de telefon mobil) instruindu-l in ce mod va intra in posesia premiului castigat dupa validarea capacului castigator si a conditiilor de participare.

Acordarea premiilor se va face pe baza capacurilor castigatoare validate la data si la sediul distribuitorului indicat de operatorul ce raspunde la telefon.

Validarea premiilor se va face de catre un reprezentant oficial al Perfect Elma Distribution SRL.

In cazul cazul acordarii premiilor in bani sau ATV-uri, la premiere se va intocmi un proces verbal de predare-primire in doua exemplare, dintre care unul va ramane la reprezentantul Perfect Elma Distribution, iar celalalt i se va inmana consumatorului castigator.

Premiile constand in ATV-uri nu pot fi preschimbate in bani, iar premiile in bani nu pot fi preschimbate in bunuri. Premiile in bani vor fi oferite in lei dupa validarea capacului castigator.

Premiile in bunuri nu pot fi preschimbate in bani sau alte bunuri. Premiile in ATV-uri pot suferi modificari in privinta modelului si a culorii fata de imaginea sugerata ca prezentare pe etichetele promotionale.

Premiile se vor acorda in maxim 60 zile de la data validarii acestora. Posesorul unui capac castigator trebuie sa faca adovada ca are peste 18 ani impliniti pana la data inceperii promotiei. Premiile pot fi revendicate pana, cel tarziu, pe data de 3 februarie 2020, orele 17. Capacele castigatoare isi pierd valabilitatea dupa aceasta data nemaiputand fi validate.

Pierd dreptul de revendicare ulterioara a premiului participantii care:

– nu pot fi contactati de catre Organizator, din culpa ori neglijenta castigatorului, in termenul de 10 zile lucratoare de la data pre-validarii telefonice;

– nu se prezinta la data si locul de premiere comunicate de operator pentru predarea premiului fara a anunta in prealabil Organizatorul;

– refuza premiul castigat.

Dupa incheierea operatiunilor de validare (ale capacului, in urma verificarii autenticitatii sale, si ale castigatorului) castigatorul va preda reprezentantului Organizatorului capacul castigator pe baza de proces verbal de predare primire, semnat de ambele parti precum si o copie a CI/buletinului, strict pentru predarea premiului. Premiile nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda ramanand in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive sau nu mai detine capacul cu mesajul castigator sau acesta nu este autentic in urma verificarilor efectuate de Organizator acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.”

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE va avea urmatorul continut:

“Organizatorul Campaniei nu va purta nicio raspundere derivand din vreo neintelegere si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra capacelor cu mesaje castigatoare. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte situatii care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate inconsiderare numai capacele promotionale autentice, care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru capace de la alte produse decat ambalajele participante, Organizatorul este exonerat de orice raspundere.

Organizatorii  Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru achizitionarea de produse participante inainte de 1 noiembrie 2018 si/sau dupa 31 decembrie 2019, in acest caz Organizatorul neavand obligatia de a acorda premiile revendicale in afara perioadei de revendicare a premiilor (2 noiembrie 2018-3 februarie 2020). “

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL va avea urmatorul continut:

“Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament si al prezentului act additional de prelungire a promotiei . Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.perfectelma.ro incepand din data de 1 noiembrie 2018, acesta fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si prin apel la infoline 0237 221700 (numar cu tarif normal), intre 9:00 – 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la adresa: Perfect Elma Distribution SRL Focsani, str. Dionysos nr 1, Focsani, Jud Vrancea, cod postal 620070, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale, cu informarea prealabila a publicului.

Prezentul act aditional de prelungire a promotiei sus numite va fi publicat de asemenea pe site-ul www.perfectelma.ro., acesta fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si prin apel la infoline 0237 221700 (numar cu tarif normal), intre 9:00 – 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la adresa: Perfect Elma Distribution SRL Focsani, str. Dionysos nr 1, Focsani, Jud Vrancea, cod postal 620070, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale.

Tehnoredactat astazi, data autentificarii, la Biroul individual notarial Haret Catalin Mihail, cu sediul in mun. Focsani, str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, ap. 41, jud. Vrancea, intr-un exemplar original, care va ramane in arhiva Biroului notarial, si cinci duplicate, din care din care unul ramane in arhiva Biroului notarial si patru duplicate se inmaneaza declarantului, Perfect Elma Distribution SRL Focsani.”

 1. PERFECT ELMA DISTRIBUTION SRL Focsani

prin Administrator,

Fenesiu Laura,

Regulamentul promotiei Bauturi de sarbatoare cu premii  exceptionale!’’

1.11.2018-31.08.2019

SECTIUNEA I. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizatorul campaniei promotionale ,,Bauturi de sarbatoare cu premii exceptionale!” (in cele ce urmeaza „Campania”) este Perfect Elma Distribution SRLv(in cele ce urmeaza”Organizatorul”), persoana juridica romana, cu sediul in STR. COTEȘTI, nr.126, Focșani, Jud.Vrancea inregistrata la Oficiul Registrului Comertului J39/522/2013, C.U.I. RO 32266974, cont RO87PIRB4100761206001000, deschis la Piraeus Bank, reprezentata de Dna Fenesiu Laura, in calitate de Administrator.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza „Regulamentul” sau ,,Regulamentul Oficial”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.perfectelma.ro.

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie promotionala se adreseaza consumatorului final si se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si a Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, asa cum a fost ulterior modificata.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE

Campania va începe la data de 1 noiembrie 2018, ora 00:00 si va dura pana la data de 31 august 2019, orele 23:59 inclusiv, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament Oficial. Premiile campaniei pot fi revendicate de la data de 2 noiembrie 2018, ora 00:00 pana la data de 2 septembrie 2019, orele 17, inclusiv.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este deschisa tuturor persoanelor fizice care au implinit 18 ani pana la data inceperii Campaniei (1 noiembrie 2018), avand domiciliul/resedinta in Romania, denumiti in continuare ,,Participanti”. Nu vor putea participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului si nici ai celorlalte societati comerciale implicate in aceasta actiune (societati distribuitoare sau magazine), precum si niciunul dintre membrii familiilor acestora (sotii si rudele de gradul IV ale acestora. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre Organizator, rezulta ca procesul de participare a fost fraudat (Participantii nu au respectat Regulamentul sau au falsificat capacele de bere/vin si de bauturi spirtoase), Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat al activitatii lor.

SECTIUNEA 6. PRODUSE PARTICIPANTE

La Campania promotionala „Bauturi de sarbatoare cu premii exceptionale!” participa urmatoarele produse:

 • Romulus, bauturi spirtoase la PET, diferite sortimente, la urmatoarele litraje 0,5 Litri si 2 Litri , care se identifica cu etichetele promotionale si capace promotionale galbene;
 • Curtea Taichii, bere blonda specialitate PET, la litrajul de 2 Litri, care se identifica cu etichetele promotionale si capace promotionale galbene;
 • Hangita, bere blonda specialitate PET, la litrajul de 2 Litri, care se identifica cu etichetele promotionale si capace promotionale galbene;
 • Perla Hangitei, vin de masa alb/rosu la PET, la litrajul de 2 Litri, care se identifica cu etichetele promotionale si capace promotionale galbene;
 • Capacele produselor participante au tiparit in partea interioara unul dintre cele 7 (sapte) mesaje:
 • – MAIINCEARCA

-100RON

-BAXROMULUS0,5L

-BAXCURTEATAICHII

-BAXHANGITA

-BAXPERLAHANGITEI

-ATV + un cod alfanumeric format din 4 cifre si/sau litere (exemplu: pR50, Agc5).

Dupa data incetarii Campaniei, Produsele Participante ambalate in ambalajul promotional isi pierd calitatea de produse participante la Campanie. Organizatorul nu este responsabil si nu isi asuma nicio obligatie in legatura cu comercializarea produselor ambalate in ambalajul promotional dupa data incheierii Campaniei.

SECTIUNEA 7 . PREMIILE ACORDATE. In cadrul acestei ofera urmatoarele premii:

Premiul oferit Nr premii valoare premiu, lei cu TVA si impozit Valoare totala premii, lei cu TVA si impozit
ATV 3 5,110.00 15,330
Premiu de 100 lei 300 100.00 30,000
bax Romulus 6 x500ml 700 35.20 24,640
bax Curtea Taichii 6 x 2L 700 25.02 17,514
bax Perla Hangitei 6x2L 300 45.00 13,500
2,003 100,984

Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitate a de a le schimba cu alte bunuri/produse. Valoarea totala estimativa a premiilor, (TVA si impozite pe premiu incluse), este de 100.984 lei.

SECTIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFASURARE

Conditii pentru inscrierea in Campanie:

8.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus; b. Participantul trebuie sa achizitioneze minim un produs participant la Campanie;
 2. Produsele sa fie achizitionate in perioada desfasurarii Campaniei.

8.2 Consumatorul care va achizitiona oricare dintre produsele mentionate la SECTIUNEA 6, va putea descoperi unul dintre urmatoarele mesaje in interiorul capacului provenind de laprodusele participante la campanie:

MESAJE CASTIGATOARE:

 1. ” ATV ” + un cod alfanumeric format din 4 cifre si/sau litere – Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie, mentionate in SECTIUNEA 6, vor castiga premiul, respectiv un ATV.
 2. ,, 100RON” – Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie, mentionate in SECTIUNEA 6, vor castiga 100 lei.
 3. ,, BAXROMULUS0,5L” – Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie, mentionate in SECTIUNEA 6, vor castiga un bax de Romulus bautura spirtoasa V 6PET x 0,5L.
 4. ,, BAXCURTEATAICHII” – Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie, mentionate in SECTIUNEA 6, vor castiga un bax de Curtea Taichii 6PET x 2L.
 5. ,, BAXHANGITA” – Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie, mentionate in SECTIUNEA 6, vor castiga un bax de HANGITA 6PET x 2L.
 6. ,, BAXPERLAHANGITEI” – Participantii care vor gasi acest mesaj inscriptionat sub capacul produselor participante la Campanie, mentionate in SECTIUNEA 6, vor castiga un bax de Perla Hangitei vin alb 6PET x 2L.

MESAJE NECASTIGATOARE:

 1. „MAIINCEARCA” – Acest mesaj nu da dreptul castigarii niciunui premiu ale acestei Campanii Promotionale.

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE REVENDICARE, VALIDARE SI ACORDARE A PREMIILOR

Validarea unui premiu al prezentei campanii se face pe baza capacului castigator.

Posesorul unui capac castigator trebuie sa sune la telefonul 0237 221700 (tarif normal), inscris pe eticheta promotionala a produselor participante, intre orele  9 si 17, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, pe intreaga durata a Campaniei, revendicandu-si astfel premiul. Cu aceasta ocazie va avea loc o pre-validare telefonica. Operatorul care va raspunde la telefon ii va cere date de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu, numar de telefon mobil) instruindu-l in ce mod va intra in posesia premiului castigat dupa validarea capacului castigator si a conditiilor de participare.

Acordarea premiilor se va face pe baza capacurilor castigatoare validate la data si la sediul distribuitorului indicat de operatorul ce raspunde la telefon.

Validarea premiilor se va face de catre un reprezentant oficial al Perfect Elma Distribution SRL.

In cazul cazul acordarii premiilor in bani sau ATV-uri, la premiere se va intocmi un proces verbal de predare-primire in doua exemplare, dintre care unul va ramane la reprezentantul Perfect Elma Distribution, iar celalalt i se va inmana consumatorului castigator.

Premiile constand in ATV-uri nu pot fi preschimbate in bani, iar premiile in bani nu pot fi preschimbate in bunuri. Premiile in bani vor fi oferite in lei dupa validarea capacului castigator.

Premiile in bunuri nu pot fi preschimbate in bani sau alte bunuri. Premiile in ATV-uri pot suferi modificari in privinta modelului si a culorii fata de imaginea sugerata ca prezentare pe etichetele promotionale.

Premiile se vor acorda in maxim 60 zile de la data validarii acestora. Posesorul unui capac castigator trebuie sa faca adovada ca are peste 18 ani impliniti pana la data inceperii promotiei. Premiile pot fi revendicate pana, cel tarziu, pe data de 2 septembrie 2019, orele 17. Capacele castigatoare isi pierd valabilitatea dupa aceasta data nemaiputand fi validate.

Pierd dreptul de revendicare ulterioara a premiului participantii care:

– nu pot fi contactati de catre Organizator, din culpa ori neglijenta castigatorului, in termenul de 10 zile lucratoare de la data pre-validarii telefonice;

– nu se prezinta la data si locul de premiere comunicate de operator pentru predarea premiului fara a anunta in prealabil Organizatorul;

– refuza premiul castigat.

Dupa incheierea operatiunilor de validare (ale capacului, in urma verificarii autenticitatii sale, si ale castigatorului) castigatorul va preda reprezentantului Organizatorului capacul castigator pe baza de proces verbal de predare primire, semnat de ambele parti precum si o copie a CI/buletinului, strict pentru predarea premiului. Premiile nerevendicate in termenul prevazut prin prezentul regulament nu se mai acorda ramanand in posesia Organizatorului. In cazul in care castigatorul nu poate accepta premiul din diverse motive sau nu mai detine capacul cu mesajul castigator sau acesta nu este autentic in urma verificarilor efectuate de Organizator acesta va pierde orice drept asupra premiului fara plata niciunei despagubiri.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu va purta nicio raspundere derivand din vreo neintelegere si nu va putea fi implicat in litigiile legate de proprietatea asupra capacelor cu mesaje castigatoare. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra acestora nu vor putea influenta modul de acordare a premiilor conform prezentului Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte situatii care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Vor fi luate inconsiderare numai capacele promotionale autentice, care nu prezinta semne de degradare, falsificare, modificare etc. In cazul unor erori de tipar sau alte erori si pentru capace de la alte produse decat ambalajele participante, Organizatorul este exonerat de orice raspundere.

Organizatoril Campaniei nu isi asuma raspunderea pentru achizitionarea de produse participante inainte de 1 noiembrie 2018 si/sau dupa 31 august 2019, in acest caz Organizatorul neavand obligatia de a acorda premiile revendicale in afara perioadei de revendicare a premiilor (2 noiembrie 2018-2 septembrie 2019).

SECTIUNEA 11. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un potential castigator sa poata fi validat ca si castigator la aceasta Campanie, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– Sa indeplineasca conditiile descrise la Sectiunile 3, 4, 5 si 8 ale prezentului Regulament Oficial; – In perioada Campaniei sa cumpere unul dintre produsele participante la Campanie, conform Sectiunii 6;

– Sa pastreze in original capacul cu mesajul castigator de la produsele participante la Campanie si sa-l predea reprezentantului Organizatorului in momentului inmanarii premiului;

– Castigatorii premiilor se obliga sa transmita informatiile solicitate la SECTIUNEA 9 si respectiv SECTIUNEA 12, la data contactarii telefonice si sa inmaneze Organizatorului o copie a BI/CI, in vederea indeplinirii obligatiilor de raportare fiscala (Pentru impozitul pe premii, Organizatorul are obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar pe venit, la organul fiscal competent, pana la data de 28.02 a anului fiscal curent pentru anul anterior). In cazul in care un castigator refuza sa puna la dispozitia Organizatorului copia buletinului/Cl, acestuia nu ii va fi acordat premiul castigat, urmand a fi decazut din drepturile de a revendica acest premiu.

Vor fi invalidati castigatorii in urmatoarele cazuri:

-nu respecta termenii si conditiile prezentului Regulament;

-nu respecta conditiile de validare enumerate in regulament;

-nu pot fi contactati de catre Organizator in vederea validarii si acordarii premiilor, conform conditiilor prezentului regulament;

-posesorul capacului cu mesaj castigator nu doreste / nu doreste sa predea in original capacul cu mesajul castigator reprezentantului oficial al Organizatorului;

-posesorul capacului cu mesaj castigator nu poate dovedi sau nu doreste sa dovedeasca reprezentantului organizatorului identitatea si varsta cu ajutorul unui document valid (CI/BI), care sa ateste ca participantul avea minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei;

-posesorul capacului cu mesaj castigator este minor la data inceperii campaniei promotionale conform verificarii efectuate de reprezentantul Organizatorului in momentul validarii telefonice sau inmanarii premiului castigat;

SECTIUNEA 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Regulamentului (UE) 2026/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 20I8. Organizatorul actioneaza, în calitate de operator în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat între paranteze atunci când se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamânt în conformitate cu art. 6 (l) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului în conformitate cu art. 6 (l) (c) din GDPR si interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

 1. a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor în scopuri promotionale si publicitare în legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor (consimtamantul persoanelor vizate);
 2. b) plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);
 3. c) solutionarea oricaror plangeri în legatura cu organizarea si defasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea în instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative; (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);
 4. d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislalie (obligatia legala a Organizatorului).

In cazul în care consimtamântul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant în orice moment. In cazul în care castigatorii îsi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promolionale si publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fara a afecta însa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau îsi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal. Informatii pentru participanti:

Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în mod direct. De asemenea, Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

-partenerii Organizatorului, actionând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnati în aceasta Campanie implicati în desfasurarea si organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru or- ganizarea si desfasurarea Campaniei.

Transferul datelor cu caracter personal:

În principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal decat numai in statele Spatiului Economic European (SEE).

Durata de pastrare a datelor:

Datele cu caracter personal sunt pastrate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cât este termenul de prescriptie pentru actiunile în justitie). Cu privire la datele câstigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obigatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata. Pana la data intrarii în vigoare a GDPR, beneficiaza de si le sunt recunoscute drepturile aplicabile legii 677/2001. Incepând cu data intrarii în vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii, cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioaa pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionarea prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contra cost orice copii suplimentare;
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete;
 3. c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

-si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

-datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

-datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

 1. d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozilie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricând prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate în acest scop, precum ai prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
 2. e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor în urmatoarele situatii:

-în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor în cauza;

– în cazul în care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;

– încazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune în instanta;

-în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor în calitate de persoana vizata.

 1. f) Dreptul la portabilitate: în masura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal într-o forma structurata, utilizata, frecvent si care poate fi citita în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele de mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizând urmatoarele date de contact: Adresa de Corespondenta: Perfect Elma Distribution SRL Focsani, str. Dionysos nr 1, cod postal 620070, Focsani, jud. Vrancea, Romania.

De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opozitie, de retragere a consimtamantului).

 1. g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autotoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor, în cazul în care considera ca le-au fost încalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-31 Sector l, cod postal 010336 Bucurestí, Romanìa; [email protected]

SECTIUNEA 13. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Organizatorul va solicita o declaratie scrisa de la castigatorii campaniei pentru ca urmatoarele informatii sa poata fi facute publice (publicate) si folosite in materiale publicitare de catre Organizator, fara niciun fel de plata aferenta: numele, fotografia sa, orasul de domiciliu, mentiunea privind castigarea premiului. Refuzul acordarii acestei declaratii nu va afecta drepturile asupra premiilor casligate.

SECTIUNEA 14. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul datorat pentru veniturile obtinule de catre castigatori, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu acestea sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 25. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania.

 SECTIUNEA 26. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti din Focsani.

SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL

Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul www.perfectelma.ro incepand din data de 1 noiembrie 2018, acesta fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si prin apel la infoline 0237 221700 (numar cu tarif normal), intre 9:00 – 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale, sau prin adresarea unei cereri semnate si datate la adresa: Perfect Elma Distribution SRL Focsani, str. Dionysos nr 1, Focsani, Jud Vrancea, cod postal 620070, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei Promotionale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei Promotionale, cu informarea prealabila a publicului.

Tehnoredactat astazi, data autentificarii, la Biroul individual notarial Haret Catalin Mihail, cu sediul in mun. Focsani, str. Mihail Kogalniceanu nr. 25, ap. 41, jud. Vrancea, intr-un exemplar original, care va ramane in arhiva Biroului notarial, si cinci duplicate, din care din care unul ramane in arhiva Biroului notarial si patru duplicate se inmaneaza declarantului, Perfect Elma Distribution SRL Focsani.

PERFECT ELMA DISTRIBUTION SRL Focsani

prin Administrator,

Fenesiu Laura,